Тэрэлж, Богд уул, Яармаг гээд тусгай хамгаалалттай газруудад газар авсан бүх хүмүүсийн мэдээллийг нээлттэй, ил тод болгох хэрэгтэй

  • 0
  • 0
© Монгол мэдээ Copyright
ҮСГИЙН ХЭМЖЭЭ:
Хэвлэх

Тэрэлж, Богд уул, Яармаг гээд тусгай хамгаалалттай газруудад газар авсан бүх хүмүүсийн мэдээллийг нээлттэй, ил тод болгох хэрэгтэй. Ард түмэн өөрөө шүүг

 

Сэтгэгдэл 1
Сэтгэгдэл үлдээх