Хоёрдугаар улирлын НӨАТ-ын баримтаа энэ сарын 8-с өмнө бүртгүүлээрэй

  • 0
  • 0
© Монгол мэдээ Copyright
ҮСГИЙН ХЭМЖЭЭ:
Хэвлэх

НӨАТ-ын тухай хуулийн 15.2.1

Энэ хуулийн 15.3-т заасан нөхцөл, шаардлага хангасан албан татвар төлөгчийн тухайн улиралд албан татвар суутган төлөгтчэй хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хүртэл хувийг буцаан олгох
15.3.Албан татвар төлөгчид буцаан олголтыг дараах нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд олгоно:
15.3.1.албан татвар суутган төлөгчөөс худалдан авсан байх;
15.3.2.худалдан авалт татварын албанд бүртгэгдсэн байх;
15.3.3.албан татвар ногдсон бараа, ажил, үйлчилгээ байх;
15.3.4.бүртгэлийн хэрэгсэл буюу бүртгэлийн машинд бүртгэгдсэн байх.
Сэтгэгдэл 1
Сэтгэгдэл үлдээх